THÔNG DỊCH VIÊN THỜI VỤ (NHẬT BẢN)

THÔNG DỊCH VIÊN THỜI VỤ (NHẬT BẢN)

| Lượt xem: 112
KỸ SƯ SẢN XUẤT KIÊM THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT
230.000 yên (Lương cơ bản: 180.000 yên & Phụ cấp tiếng nhật: 50.000 yên), có thể thỏa thuận thêm theo năng lực kinh nghiệm. | Hyogo |

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Top
© Copyright 2022-2023 KOKORO HR .